TOOLKIT: KLIMA-ALDAKETARAKO EGOKITZAPENA KUDEAKETA PLANEN PRESTAKETAN TXERTATZEA

Kudeaketa

Gomendioak era antolatuan laburbiltzeko tresna erabilgarri bat da, klima-aldaketarako prozesua eremu babestuak kudeatzeko planen prestaketa eta berrazterketa prozesuetan txertatze aldera.