LANDARE EXOTIKO INBADITZAILEAK KONTROLATU ETA EZABATZEA BERTIZKO JAURERRIA PARKE NATURALEAN

Bertizko Jaurerria Parke Naturala Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu da eta bertako Erabilera eta Kudeaketarako III. Plan Zuzentzailea onetsi da. Neurrien artean, espezie exotikoak eta inbaditzaileak kontrolatu eta ezabatzeko plan baten prestaketa eta gauzapena dago. Izan ere, landare exotiko inbaditzaileak mehatxu dira bai bertako oihan hostogalkorrendako bai bertako ibaiertzeko basoarendako. 2018an, landare inbaditzaileak kontrolatu eta ezabatzeko lanei berreldu zitzaien.

AGOTZENEA. EKOHEZKUNTZA GUNEA. INGURUMENEKO PROIEKTU JASANGARRIAK

Agotzenea ekohezkuntza proiektu bat da. Haren ardatz nagusia ekimena erakusteko gune bat da, den-dena bioeraikuntza arloko irizpideekin eta teknikekin bat eraikia. Eraikinak bere inguruko materialak eta baliabide naturalak baliatzen ditu. Bere energia sortu, euri-urak bildu eta berraprobetxatzen ditu, ur grisak araztu eta elikagaiak era jasangarrian sortzen ditu. Ia ez du kontsumorik.

KLIMA-ALDAKETARAKO EGOKITZAPENA PIRINIOETAKO PINUDIETAN: UNADAREN DENTSITATEA KONTROLATZEA, KLIMA MOTAREN ARABERA

Azterlan honek esploratu dituen ereduek prozesu ekologikoak simulatzen dituzte eta, gainera, oihan kudeaketaren efektuak simulatzeko aukera ematen dute pinudien bariazioa ulertzeko, prezipitazioaren, ebapotranspirazioaren eta zur erauzketa areagotzearen arabera, hots, horiek orok mantenugaien eskuragarritasunari eragiten ahal baiiote. Ikerketak hainbat kudeaketa mota proposatu ditu (espazioan testuinguratua) Nafarroako oihangintza klima-aldaketara egokitzeko baliogarriak.

GIZAKIEK MENDI EREMUETAKO BALIABIDE HIDRIKOETAN ERAGITEN DITUZTEN INPAKTUAK MURRIZTEA

Duela 6 urte, Pirinioetako Parke Naturalak programa bat abiarazi zuen turismo guneetako, aterpeetako eta artzaintza etxoletako kudeatzaileei laguntze aldera, baliabide hidrikoak hobetzeko gailuak paratzea sustatzeko eta esperimentatzeko. Helburua uraren kalitatea zaintzea da, elkartasunez zaindu ere, uretan goiti eta uretan beheiti; halaber, klima-aldaketari aurre egitea, kalitate oneko ura gero eta gutxiago izatea eragiten baitu.

PIRINIOETAKO PARKE NAZIONALAREN LURRALDEKO JARDUEREK KLIMAREKIKO DUTEN KALTEBERATASUNA AZTERTZEA

2012an, Parkeak lurraldeko hainbat eragile bildu zituen, hainbat arlotakoak (turismoa, oihana, ura, osasuna, etab.) arintze eta egokitzapen estrategia bat zehazte aldera hurrengo urteetarako. 2015-2020ko Klima Energia Planean bildua dago. Lan horri esker, klima-arrisku handien menpean dauden eta erresilientzia gaitasun gutxiko jarduerak identifikatu ziren.

PIRINIOETAKO ELURTEGIETAKO LANDARE-OSAERAREN JARRAIMENDUA EGITEA ETA ELURTEGIEN EZAUGARRIAK AZTERTZEA, PIRINIOETAKO PARKE NATURALAREN BARNEAN

Sare bat sortu da Andorrako, Espainiako eta Frantziako elurtegi alpetarretako landarediaren jarraimendua egiteko, klima-aldaketaren Pirinioetako Behatokiaren barnean. Azterlanak helburu du elurtegietako landareen bilakaeraren jarraimendua egitea. Zehazki, Pirinioetako Parke Nazionalaren lurraldean, bi elurtegi aukeratu ziren.

EZAGUTU PIRINIOETAKO AZKEN GLAZIARRAK

Mendi ateraldia eta, ondotik, iritziak trukatzeko jardunaldi bat bai hautetsiendako, bai gizarte arloko profesionalendako. Taillon mendiko glaziarra ikustera joanen dira (Gavarnieko zirkuan); ondotik, ikasgelako jardunaldian, eragileen testigantzak jasoko dira beren jarduerak klima-aldaketara nola egokitzen ari diren erran dezaten.

ESKULIBURUA: “NEKAZARITZA ETA BASO SISTEMA MEDITERRANEOAK KUDEATZEKO JARRAIBIDEAK”

Basoa era moldakorrean kudeatzeko jarraibideak bildu ditu, basoak Nafarroako eremu mediterraneoan klima-egoera berrietara egokituta kudeatzeko. Klima-aldaketarako egokitzapena erresistentzia eta erresilientziarako onuragarria izateaz gainera, ona ere bada nekazaritza eta baso sistemen egokitze eta mantentze gaitasunetarako, ahalik eta autonomoenak izan daitezen eta egokitzapen gogorrik ez izateko moduan.

KONEXIO HIDROLOGIKOA EGITEA ETA HABITATAK HOBETZEA ARGA IBAIAREN BEHE-TARTEAREN MEANDROETAKO HABITATETAN (NAFARROA). ARGA BAZTERREKO SOTO SARDILLA MEANDROAREN BIRLOTURA EGITEA

Konexio hidrologikoa egitea eta habitatak hobetzea Arga ibaiaren behe-tartearen meandroetako habitatetan” proiektua garatuz, Arga ibaiko behe tarteko meandroak lehengoratu nahi dira, azken hamarkadetan hondatu egin baitira, ibaia lubeten bitartez bideratu baita. Lan horien ondorioz, meandro zaharrak abandonatu dira eta ibaiertzetako landaretza hein baterako desagertu da.

ESPERIENTZIAK TRUKATZEKO TOPAKETA TALDE ERAGILEEN, PROIEKTU BERRITZAILEEN ETA HORIZONTE 2020 PROGRAMAREN ARTEAN, KLIMA-ALDAKETARI ETA KARBONO-AZTARNAREN MURRIZKETARI BURUZ, LANDA SARE NAZIONALAK (RRN) ANTOLATURIK

Topaketa 2020ko irailaren 15ean egin zen: Trukaketa Birtuala Talde Eragileen, Proiektu Berritzaileen eta Horizonte 2020 Programaren artean. Gaia hauxe izan zen: klima-aldaketa eta karbono-aztarnaren murrizketa. Xedea: irtenbide berritzaileak eztabaidatu eta zehaztea nekazaritzak eta oihangintzak dituzten arazo eta erronken aurrean. Antolatzailea Landa Sare Nazionala izan da (RRN).