ESKULIBURUA: “NEKAZARITZA ETA BASO SISTEMA MEDITERRANEOAK KUDEATZEKO JARRAIBIDEAK”

Administrazioa, Ezagutzaren hobekuntza, Kontserbazioa, Kudeaketa

Basoa era moldakorrean kudeatzeko jarraibideak bildu ditu, basoak Nafarroako eremu mediterraneoan klima-egoera berrietara egokituta kudeatzeko. Klima-aldaketarako egokitzapena erresistentzia eta erresilientziarako onuragarria izateaz gainera, ona ere bada nekazaritza eta baso sistemen egokitze eta mantentze gaitasunetarako, ahalik eta autonomoenak izan daitezen eta egokitzapen gogorrik ez izateko moduan.