KLIMA-ALDAKETARAKO EGOKITZAPENA PIRINIOETAKO PINUDIETAN: UNADAREN DENTSITATEA KONTROLATZEA, KLIMA MOTAREN ARABERA

Ezagutzaren hobekuntza, Kudeaketa, Prestakuntza

Azterlan honek esploratu dituen ereduek prozesu ekologikoak simulatzen dituzte eta, gainera, oihan kudeaketaren efektuak simulatzeko aukera ematen dute pinudien bariazioa ulertzeko, prezipitazioaren, ebapotranspirazioaren eta zur erauzketa areagotzearen arabera, hots, horiek orok mantenugaien eskuragarritasunari eragiten ahal baiiote. Ikerketak hainbat kudeaketa mota proposatu ditu (espazioan testuinguratua) Nafarroako oihangintza klima-aldaketara egokitzeko baliogarriak.