Klima-aldaketaren aurkako borroka Pirinioetako Parke Nazionalean

2021/12/20 | Albisteak

Pirinioetako Parke Nazionala klima-aldaketaren aurkako borrokarekin konprometituta dago. Haren lurraldeak eta jarduerek 693.717 tona CO2 baliokide isurtzen dituzte, hau da, 66.000 bira Lurrari.

Lurraldeko karbono-aztarnaren egungo egoera

Berotze globalari aurre egiteko edozein ekintza-plan ezarri aurretik, Pirinioetako Parke Nazionalak 2012an egin zituen jardueren berotegi-efektuko gasen emisioen diagnostikoa egin zuen. Lurraldeak eta bere jarduerek 693.717 tona CO2 igortzen dituzte, hau da, Lurrari autoz 66.000 bira ematearen baliokidea.

Klimari eta energiari buruzko lurralde-plana

2012ko ekainaz geroztik, Pirinioetako Parke Nazionalak garapen jasangarriko lurralde-proiektu bat definitu du 2015-2020 aldirako, tokiko eragileei kontsulta eginda eta Midi-Pyrénées eskualdearen eta ADEME erakundearen finantza-laguntzarekin. Helburu nagusia klima-aldaketari aurre egitea da, bi bide hauen bitartez:

– arintzea, lurraldeak kliman duen inpaktua mugatuz; horretarako, berotegi-efektuko gasen emisioak murriztuko dira, eta helburua da emisioak laurden bat murriztea gaurtik 2050era.

– egokitzea, lurraldearen zaurgarritasuna murriztuz.

Planak zazpi ardatz ditu:

  1. autoaren banakako erabilera saihesteko alternatibak proposatzea
  2. mendiko jardueren egokitzapena sustatzea
  3. eskualdeari laguntzea energetikoki autosufizientea izateko ahaleginetan
  4. garapena bizkortzea eta zirkuitu laburra indartzea
  5. portaera-aldaketak sustatzea hezkuntzaren bidez
  6. garapen jasangarria bultzatzea

7. parke nazionala ingurumen-arloan eredu izan dadila saiatzea